Onderhoud aan Frequentieregelaars

Bij installatie in een geschikte omgeving vereist de omvormer zeer weinig onderhoud. Overmatig stof, slechte ventilatie of corrosie kan de levensduur van de regelaar nadelig beïnvloeden.

Koelventilator

De levensduur van de koelventilator hangt af van het gebruik van de omvormer en de omgevingstemperatuur. Ventilatoruitval kan voorspeld worden door de geluidstoename van de ventilatorlagers.  Als de omvormer gebruikt wordt in een kritisch deel van het proces,  wordt aangeraden de ventilator te vervangen zodra een van deze symptomen zich voordoet.

Condensatoren

Iedere frequentieregelaar heeft electrolitische condensatoren t.b.v. bijv. de verzorging van de tussenkringspanning en vormen een essentieel onderdeel van de regelaar. De condensatoren zijn in spanningsloze toestand aan veroudering onderhevig.  Dit effect kan de condensatoren beschadigen als de regelaar na lange opslagtijd direct onder spanning wordt gezet. De condensatoren moeten daarom regelmatig opnieuw ‘geformeerd’ worden als de omvormer een jaar of langer opgeslagen is geweest. Een regelaar van 10 jaar oud die nooit is gebruikt en alleen maar in een magazijn als reserve heeft gelegen is dus niet bij voorbaat beter dan een regelaar die 10 jaar in bedrijf is geweest.

Nieuwe en gebruikte technische goederen en diensten